Chi tiết sản phẩm

Van chặn lửa tròn
Mã sản phẩm : VCLT
Giá: 180,000 vnđVAN CHẶN LỬA CÓ  TÁC DỤNG VÔ CÙNG QUAN TRỌNG TRONG 
HỆ THỐNG PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY, KHI XẢY RA HOẢ HOẠN 
VAN CHẠN LỬU CÓ TÁC DỤNG ĐÓNG LẠI NGĂN KHÔNG CHO
 LỬA LAN THEO ĐƯỜNG ỐNG GIÓ ĐẾN CÁC KHU VỰC KHÁC.
                
Sản phẩm cùng loại

Hỗ trợ trực tuyến

Hotline:
  0981.474.888
Văn Phòng
  02436.474.888
Kỹ Thuật:
  0948.133.888
Dự án:
  0981.475.888
Xưởng Sản Xuất:
  0985.474.000
Kê Toán:
  0961.474.000
Quản Lý Dự Án 1
  0832.485.333
Quản Lý Dự Án 2
  0832.495.333
0981.474.888