Chi tiết sản phẩm

Van chặn lửa tròn
Mã sản phẩm : VCLT
Giá: 180,000 vnđVAN CHẶN LỬA CÓ  TÁC DỤNG VÔ CÙNG QUAN TRỌNG TRONG 
HỆ THỐNG PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY, KHI XẢY RA HOẢ HOẠN 
VAN CHẠN LỬU CÓ TÁC DỤNG ĐÓNG LẠI NGĂN KHÔNG CHO
 LỬA LAN THEO ĐƯỜNG ỐNG GIÓ ĐẾN CÁC KHU VỰC KHÁC.
                

Hỗ trợ trực tuyến

0243.474.888
Mr.Thiệp
0981.474.888
Kỹ Thuật
0981.475.888
0948.133.888
Hotline: 0981.474.888 - 0948.133.888