Bể Nhựa PP Tròn

8,888,888

Bồn Nhựa PP Tròn – Bể Nhựa PP Tròn có các độ dày phồ thông là 3mm, 5mm, 8mm, 10mm, 12mm, 15mm, 20mm, 25mm, 30mm.