Bể Nhựa PP

6,500,000

Bể Nhựa PP Vuông – Bồn Nhựa Vuông PP có các độ dày phổ thông là 3mm, 5mm, 8mm, 10mm, 12mm, 15mm, 20mm, 25mm, 30mm.Trong đó độ dày phổ thông ứng dụng trong sản xuất Bồn Bể Nhựa PP là dày 8mm, 10mm, 12mm.