Bồn Bể Chứa Hóa Chất Bằng Nhựa PP, PPH,PVC, PE, HDPE, COMPOSITE

10,000,000

Bồn Chứa Hóa Chất Nhựa PP, PVC, PE có các độ dày phổ thông là 3mm, 5mm, 8mm, 10mm, 12mm, 15mm, 20mm, 25mm, 30mm. Trong đó độ dày phổ thông ứng dụng trong sản xuất Bồn Bể Nhựa PP là dày 8mm, 10mm, 12mm.