Bồn Bể Nhựa PP, PE, PVC, Composite

25,000,000

Bồn Bể Nhựa PP, PVC, PE:  có các độ dày phổ thông là 3mm, 5mm, 8mm, 10mm, 12mm, 15mm, 20mm, 25mm, 30mm.

Trong đó độ dày phổ thông ứng dụng trong sản xuất Bồn Bể Nhựa PP, PVC, PE là dày 8mm, 10mm, 12mm.