Bồn Nhựa PP, PVC, PE, HDPE, Composite | TOÀN QUỐC

25,000,000

BỒN NHỰA PP, PVC, PE, HDPE, Composite:  có các độ dày phổ thông là 3mm, 5mm, 8mm, 10mm, 12mm, 15mm, 20mm, 25mm, 30mm.

Trong đó độ dày phổ thông ứng dụng trong sản xuất Bồn Bể Nhựa PP, PVC, PE là dày 8mm, 10mm, 12mm.