Bồn Mạ Nhựa PP

100,000

Bồn Mạ Nhựa PP có các độ dày phổ thông là 3mm, 5mm, 8mm, 10mm, 12mm, 15mm, 20mm, 25mm, 30mm. Trong đó độ dày phổ thông ứng dụng trong sản xuất Bồn Nhựa PP Mạ Kẽm là dày 8mm, 10mm, 12mm.