Gia Công Bồn Bể Nhựa PP, PVC, PE, COMPOSITE | BẢNG GIÁ 2023

9,999,999

BỒN NHỰA PP, PVC, PE, COMPOSITE:  có các độ dày phổ thông là 3mm, 5mm, 8mm, 10mm, 12mm, 15mm, 20mm, 25mm, 30mm.

Trong đó độ dày phổ thông ứng dụng trong sản xuất BỒN NHỰA PP, PVC, PE, COMPOSITE là dày 8mm, 10mm, 12mm.