Bồn Nhựa PP Vuông

100,000

Bồn Nhựa PP Vuông-Bể Nhựa PP Vuông có các độ dày phổ thôngg là 3mm, 5mm, 8mm, 10mm, 12mm, 15mm, 20mm, 25mm, 30mm. Trong đó độ dày phổ thông ứng dụng trong sản xuất Bồn Bể Nhựa PP là dày 8mm, 10mm, 12mm.