Bồn Nhựa PP

10,000,000

Bồn PP – Bể PP có các độ dày phổ thông là 3mm, 5mm, 8mm, 10mm, 12mm, 15mm, 20mm, 25mm, 30mm. Trong đó độ dày phổ thông ứng dụng trong sản xuất Bồn Nhựa PP,  Bể Nhựa PP là dày 8mm, 10mm, 12mm.