Bồn Nhựa Vuông

12,000,000

Bồn Nhựa Vuông PP – Bể Nhựa Vuông PP có các độ dày phổ thông là 3mm, 5mm, 8mm, 10mm, 12mm, 15mm, 20mm, 25mm, 30mm.

Trong đó độ dày phổ thông ứng dụng trong sản xuất Bồn Bể Nhựa PP là dày 8mm, 10mm, 12mm.

Mã: 5000x2500/H2000 Danh mục: Từ khóa: