Bồn Xi Mạ Sản Xuất Theo Yêu Cầu | Toàn Quốc

100,000

Bồn xi mạ có các độ dày phổ thông là 3mm, 5mm, 8mm, 10mm, 12mm, 15mm, 20mm, 25mm, 30mm.

Trong đó độ dày phổ thông ứng dụng trong sản xuất Bồn Bê Xi Mạ là nhựa PP, PVC dày 8mm, 10mm, 12mm, 15, 20 mm.