Cửa Gió Nan Thẳng 2 Lớp Nan ( Sọt Trứng)

120,000

Cửa gió nan thẳng 2 lớp nan, còn được gọi là cửa gió sọt trứng là: một loại cửa gió có thiết kế đặc biệt với mặt trước được làm từ hai lớp nan song song với nhau và tạo ra hình dạng như sọt trứng.