Co Lơi Nhựa PP Còn Gọi Là Co Nhựa

180,000

Co Lơi Nhựa PP Còn Gọi Là Co Nhựa: có các đường kính phổ thông là D25. D32, D40, D63, D76, D90, D110, D125, D140, D160, D200, D250, D315, D400, D500, D600, D700 mmm….