Giá Thể Vi Sinh Dạng Cầu D50, D100, D150mm

3,200,000

Giá thể vi sinh dạng cầu, Đệm vi sinh dạng cầu, quả cầu vi sinh, Quả cầu nhựa vi sinh, giá thể vi sinh dạng cầu D50, D100, D150mm