Hệ Thống Lọc Bụi Túi Vải

120,000,000

Nguyên tắc hoạt động của hệ thống lọc bụi túi vải là khi dòng khí qua qua các túi vải, các hạt bụi và hạt rắn sẽ bị nắm giữ bởi bề mặt của túi vải do tác động của lực ly tâm, lực hấp dẫn và tương tác giữa các hạt và sợi vải. Không khí đã được làm sạch sẽ thoát ra khỏi hệ thống qua cổng ra, trong khi bụi và hạt đã nằm trong túi vải.

Mã: TATDP Danh mục: