Khay Chống Tràn Hoá Chất Bằng Nhựa PP, PVC, PE, HDPE

1,000,000

Khay Để Hoá Chất, Khay Chống Tràn Hoá Chất, Khay Hứng Hoá Chất, Khay Hoá Chất bằng nhựa pp, pvc, pe dày 5, 8, 10, 12 mm dùng đẻ hứng hoặc đựng bồn bể chứa hoá chất để tránh rơi rớt và chống tràn hoá chất cho bồn bể hoá chất ra nền nhà xưởng. Khay Hoá Chất có thể được sản xuất từ nhiều loại nhựa khác nhau, bao gồm tấm nhựa PP (Polypropylene), tấm nhựa PVC (Polyvinyl chloride), tấm nhựa PE (Polyethylene), và tấm nhựa HDPE (High-Density Polyethylene).