Nối Ren Ngoài Nhựa PPH

100,000

Nối Ren ngoài nhựa PPH là một loại phụ kiện được sử dụng trong hệ thống ống nhựa PPH. Ren ngoài là một loại kết nối có vòng ren bên ngoài dùng để nối hai đoạn ống PPH lại với nhau hoặc để kết nối ống với các phụ kiện khác như cút, tê, hoặc van. Ren ngoài thường có đường kính bên ngoài lớn hơn so với đường kính của ống, và nó được sử dụng để tạo sự kín đáo và đảm bảo sự nối chặt giữa các phần của hệ thống ống.

 

Danh mục: