Ống Gió Tròn Tôn Mạ Kẽm

91,000

Phân loại theo kiểu ống gió tròn: Ống gió tròn tôn mạ kẽm có thể được chia thành hai loại chính: ống gió tròn trơn và ống gió tròn xoắn. Ống gió tròn xoắn được sử dụng phổ biến hơn do có tính linh hoạt và có khả năng

Mã: OGX Danh mục: