Phương Pháp Xử Lý Khí Thải Mùi Sơn

100,000

Phương Pháp Xử Lý Mùi Sơn kết hợp ba phương pháp: buồn sơn màng nước, tháp hấp thụ dạng ướt với cầu vi sinh, và tháp hấp phụ sử dụng than hoạt tính, mang lại nhiều ưu điểm: