KFAF-9.0A -15Kw

19,000,000

Quạt Hướng Trục Phòng Cháy 15Kw (còn gọi là Quạt Hướng Trục Phòng Cháy 20Hp, Quạt Hướng Trục Pccc 15Kw, Quạt Hướng Trục Pccc 20Hp):

 Model: KFAF-9.0A -15Kw

 Lưu lượng khí: 55.800 m3/h

 Cột áp: 500 Pa

 Động cơ: Động cơ chịu nhiệt độ 300 độ C trong 2 giờ