Quạt Ly Tâm Cao Áp 1.5kw/2HP

6,000,000

Model: KCF 9-19-3.5A- 1.5kw-2P
Lưu Lượng: 476-963 m3/h
Cột áp: 2.112-1.917 Pa
Cống suất: 1.5Kw/2Hp
Tốc độ: 2.800 v/p