Quạt Ly Tâm Cao Áp 2.2kw/3HP

7,500,000

Model: KCF 9-19-4.0A -2.2kw-2P
Lưu Lượng: 824-1.264 m3/h.
Cột áp: 3.584-3.597 Pa.
Cống suất: 2.2Kw/2Hp.
Tốc độ: 2.800 v/p.