Quạt Ly Tâm Cao Áp 3kw/4HP

8,200,000

Model: KCF 9-19-4.0A -3kw-2P.
 Lưu Lượng: 1.410-1.740 m3/h.
 Cột áp: 3.507-3.253 Pa.
 Cống suất: 3Kw/2Hp.
 Tốc độ: 2.800 v/p.