Quạt Ly Tâm Cao Áp 4kw/5.5HP

12,500,000

Model: KCF 9-19-4.5A-4kw-2P
Lưu Lượng: 1.174-2.0623 m3/h.
Cột áp: 4.603-4.447 Pa.
Cống suất: 4Kw/2Hp.
Tốc độ: 2.800 v/p.