Quạt Ly Tâm Cao Áp 5.5kw/7.5HP

11,300,000

Model: KCF 9-19-4.5A-5.5kw-2P.
 Lưu Lượng: 2.281-2.504 m3/h.
 Cột áp: 4.297-4.112 Pa.
 Cống suất: 5.5Kw/2Hp.
 Tốc độ: 2.800 v/p.