Quạt Ly Tâm Cao Áp 7.5kw/10HP

13,200,000

Model: KCF 9-19-5.0A-7.5kw-2P
 Lưu Lượng: 1.610-2.744 m3/h.
 Cột áp: 5.697-5.517 Pa.
 Cống suất: 5.5Kw/2Hp.
 Tốc độ: 2.800 v/p.