Quạt Ly Tâm KCF101-2.8-1.1KW/1.5HP

5,350,000

Dưới đây là những thông số về quạt ly tâm 1.1kw (hay còn được gọi là quạt 1.5 hp):

  • Lưu lượng hút: từ 200 đến4000 m3/h
  • Cột áp: từ 400 đến 600 Pa

quạt sên 1.1 kw, quạt sên 1.5 hp, quat ly tam 1.1kw, quat ly tam 1.5 hp, quạt ly tâm 1.1 kw, quat ly tam 1.1kw, quạt sên 1.1kw, quat sen 1.1kw, quạt sen 1.5hp, quat sen 1.5hp, quạt sên 1.5 hp, quat sen 1.5hp