Quạt Ly Tâm KCF101-3.5-3Kw/4Hp

8,500,000

Dưới đây là những thông số về quạt ly tâm 4 kw (hay còn được gọi là quạt 5 hp):

  • Lưu lượng hút: từ 4000 đến 8000 m3/h
  • Cột áp: từ 800 đến 1000 Pa

quạt sên 3 kw, quạt sên 4 hp, quat ly tam 3kw, quat ly tam 4 hp, quạt ly tâ 3 kw, quat ly tam 3kw, quạt sên 3kw, quat sen 3kw, quạt sen 4hp, quat sen 4hp, quạt sên 4 hp, quat sen 4hp