Quạt Ly Tâm KCF101-4.2-5.5Kw/7.5Hp

12,000,000

Quạt Ly Tâm 5.5Kw-Quạt Ly Tâm 7.5Hp: Dưới đây là những thông số về quạt ly tâm 5.5 kw (hay còn được gọi là quạt  ly tâm 7.5 hp):

  • Lưu lượng hút: từ 6.000 đến 10.000 m3/h
  • Cột áp: từ 1.200 đến 1.400 Pa

quạt sên 5.5kw, quạt sên 7.5hp