Quạt Ly Tâm Trung Áp KCF 192-8C-22kw/30Hp

54,000,000

QUẠT LY TÂM TRUNG ÁP 22 KW-QUẠT LY TÂM TRUNG ÁP 30 HP

MODEL: KCF 192-8C-22KW/30HP

LƯU LƯỢNG: 17.463-32.380 m3/h

CỘT ÁP: 2.478-2.490 PA

TỐC ĐỘ: 1.400 v/p

ĐƠN GIÁ: 54.000.000 VNĐ

Mã: KCF192-8C-22Kw/30Hp Danh mục: