Quạt Ly Tâm Trung Áp KCF-YF9-63NO-2.5A-0.75 Kw/1Hp

5,100,000

Quạt Ly Tâm Trung Áp 0.75Kw, Quạt Ly Tâm Trung Áp 1 Hp đều là các mô hình của quạt ly tâm trung áp với công suất khác nhau. Trong đó, Quạt Ly Tâm Trung Áp 0.75 kw, Quạt Ly Tâm Trung Áp 1 Hp và Quạt Ly Tâm Trung Áp 1Hp đều là 1 sản phẩm quạt ly tâm trung áp cùng công suất . Cụ thể, 0.75 kw tương đương với 1Hp, (0.75 Kw=1 Hp)  quat ly tam trung ap 1hp, quạt ly tâm trung áp 1 hp

 

 

 

 

Mã: KCF-63NO.2A-0.75kw-1Hp Danh mục: ,