Quạt Ly Tâm Trung Áp 3kw-4Hp/3800v

8,800,000

Thông Số Kỹ Thuật Của Quạt Ly Tâm Trung Áp 3kw-4Hp/380v:

Model:KCF-YF9-63NO.3.5A-3kw-4Hp/380v:

Cấu tạo và đặc điểm của quạt ly tâm như sau:

  1. Lưu lượng: Từ 4000 đến 6500 m3/h.
  2. Cột áp: Từ 1280 đến 750 Pa.
  3. Công suất: 3kW/4Hp/380V.
  4. Chuyển động trực tiếp.