Tê PPH, T PPH

100,000

Tê PPH (hoặc T PPH) là một loại phụ kiện ống được sử dụng trong hệ thống ống nhựa PPH. Nó thường có hình dạng giống chữ “T” và được sử dụng để kết nối ba đoạn ống PPH với nhau, tạo thành một sự chia nhánh trong hệ thống ống. Tê PPH cho phép dòng chất lỏng hoặc khí chuyển hướng từ một ống chính thành hai ống con hoặc ngược lại.

Danh mục: