Tháp Hấp Thụ Bằng Nhựa PP

60,000,000

Tháp Hấp Thụ Bằng Nhựa PP có hình dáng Vuông, hình chữ nhật, và hình trụ tròn. Trong đó chủ yếu là hình  trụ tròn với các đường kính tháp phổ thông là: D600, D800, D900, D1000, D1200, D1400, D1500, D1600, D1800, D2000, D2200, D2400, D2500, D2600, D2800, D3000, D3500, D3800, D4000mm….