Tháp Stripping

100,000

Tháp stripping (hay còn gọi là tháp thổi) là một thiết bị trong công nghệ xử lý khí thải và nước thải, được sử dụng để loại bỏ các chất gây ô nhiễm trong khí hoặc nước. Tháp stripping hoạt động dựa trên nguyên lý chuyển đổi chất bằng cách sục khí vào trong nước để tách chất từ nước sang khí.