Tủ Hút Khí Độc Phòng Thí Nghiệm

10,000,000

Tủ hút khí độc phòng thí nghiệm là một thiết bị được sử dụng để loại bỏ các chất độc hại và khí độc ra khỏi môi trường làm việc, giúp bảo vệ sức khỏe của con người và đảm bảo an toàn trong quá trình sản xuất hoặc làm việc. Thiết bị này có thể được sử dụng trong nhiều lĩnh vực khác nhau, từ công nghiệp đến y tế, và có nhiều loại khác nhau để phù hợp với nhu cầu sử dụng.