Xử Lý Mùi Hôi Nước Thải

100,000

Các Phương Pháp Xử Lý Mùi Hôi Nước Thải :

Phương pháp hấp thụ: Sử dụng các chất hấp thụ hoặc vật liệu hấp thụ để loại bỏ mùi hôi. Các chất này có khả năng hấp thụ các chất gây mùi từ nước thải.

Phương pháp hấp phụ than hoạt tính: Sử dụng than hoạt tính làm chất hấp phụ để loại bỏ các hợp chất gây mùi. Than hoạt tính có bề mặt lớn và khả năng hấp phụ cao, giúp hấp thụ các chất gây mùi từ nước thải.

Kết hợp phương pháp hấp thụ và hấp phụ than hoạt tính: Kết hợp sử dụng cả phương pháp hấp thụ và than hoạt tính để tăng hiệu quả xử lý mùi hôi. Các chất hấp thụ và than hoạt tính có thể được sử dụng đồng thời để loại bỏ mùi hôi từ nước thải.

Phương pháp tháp hấp thụ rửa khí kết hợp với máy UV công nghiệp và than hoạt tính: Sử dụng hệ thống tháp hấp thụ để thu thập mùi hôi và sau đó rửa khí bằng máy UV công nghiệp để tiêu diệt các chất gây mùi. Than hoạt tính cũng có thể được sử dụng để hấp phụ các chất còn lại sau quá trình xử lý.