Bồn Nhựa PP Tròn

100,000

Bồn Nhựa PP Tròn – Bể Nhựa PP Tròn có các độ dày phồ thông là 3mm, 5mm, 8mm, 10mm, 12mm, 15mm, 20mm, 25mm, 30mm.

Trong đó độ dày phổ thông ứng dụng trong sản xuất Bồn Bể Nhựa PP là dày 8mm, 10mm, 12mm.