Bồn nhựa pp và bồn inox bồn nào tốt hơn ?

100,000

Gia Công Bồn Nhựa PP – Bể Nhựa PP có các độ dày phổ thông là 3mm, 5mm, 8mm, 10mm, 12mm, 15mm, 20mm, 25mm, 30mm. Trong đó độ dày phổ thông ứng dụng trong sản xuất Bồn Bể Nhựa PP là dày 8mm, 10mm, 12mm.