Chụp Hút Khói Bếp Nhà Hàng

3,200,000

Chụp Hút Mùi, Chụp Hút Bếp, Chụp Hút Khói, Tum Hút Mùi, Tum Hút Bếp và Tum Hút Khói Bếp là các thiết bị thông gió được sử dụng để đẩy không khí ô nhiễm ra khỏi nhà bếp. Chúng giúp loại bỏ khói, mùi và chất bẩn và đẩy chúng qua hệ thống ống thoát hoặc thông gió. là các thiết bị thông gió được sử dụng để đẩy không khí ô nhiễm ra khỏi nhà bếp. Chúng giúp loại bỏ khói, mùi và chất bẩn và đẩy chúng qua hệ thống ống thoát hoặc thông gió.

Mã: Chụp Hút Mùi Danh mục: