Dây Hàn Nhựa PP, PVC, PE

100,000

Dây Hàn Nhựa PP, Dây Hàn Nhựa PVC, Dây Hàn Nhựa PE hay còn gọi là que hàn nhựa PP, que hàn nhựa PVC, que hàn nhựa PE : Dầy hàn Tròn, Dây Hàn Tam Giác Kích Thước  phổ thông: 2mm, 3mm, 4mm, 5mm