Ống Nhựa Vuông

850,000

Ống nhựa vuông, ống nhựa hình chữ nhật. Co nhựa vuông, co nhựa hình chữ nhật. Cút nhựa vuông, cút nhựa hình chữ nhật. Tê nhựa vuông, tê nhựa hình chữ nhật