Giá Kệ Inox Loại Phẳng

100,000

Giá kệ inox loại phẳng có thể khác nhau tùy thuộc vào nhiều yếu tố như kích thước, chất liệu, độ dày và nhà sản xuất. Giá kệ inox thường được tính theo đơn vị mét hoặc theo bộ/phần.