Hệ Thống Xử Lý Khói Đen

100,000

Các Phương Pháp Xử Lý Khói Đen: Phương pháp sử dụng tháp hấp thụ có phun dung dịch NaOH, Phương pháp sử dụng máy tĩnh điện khô, Phương pháp sử dụng máy tính điện ướt, Phương pháp sử dụng máy khử khói bằng công nghệ plasma: