Tê Ống Gió Vuông-Tròn

150,000

Tê ống gió vuông là một phụ kiện ống gió được sử dụng rộng rãi trong các hệ thống thông gió và điều hoà trung tâm. Đây là một phần quan trọng để kết nối và chia dẫn luồng không khí trong hệ thống.