Máy Plasma Xử Lý Khí Thải Công Nghiệp

100,000

Máy plasma xử lý khí thải công nghiệp thường được sử dụng trong các ngành công nghiệp chế biến hóa chất, chế biến thực phẩm, sản xuất điện tử, và nhiều ngành công nghiệp khác nơi có nguy cơ thải ra khí thải có thể gây hại cho môi trường và sức khỏe con người.