Quạt Ly Tâm KCF101-4.0-4Kw/5Hp

1,100,000

Dưới đây là những thông số về quạt ly tâm 4kw (hay còn được gọi là quạt ly tâm 5hp):

  • Lưu lượng hút: từ 6000 đến 9000 m3/h
  • Cột áp: từ 1200 đến 1400 Pa

quạt sên 4 kw, quạt sên 5 hp