Bồn Nhựa PE Chứa Hoá Chất

45,000,000

Bồn Nhựa PE Chứa Hoá Chất có các độ dày phổ thông là 3mm, 5mm, 8mm, 10mm, 12mm, 15mm, 20mm, 25mm, 30mm. Trong đó độ dày phổ thông ứng dụng trong sản xuất Bồn Bể Nhựa PP là dày 8mm, 10mm, 12mm.