Quạt Hút Giấy Phế Liệu

25,000,000

Quạt hút giấy phế liệu, còn được gọi là quạt ly tâm băm giấy biên, là một thiết bị quạt ly tâm có chức năng đặc biệt trong ngành bao bì và carton. Nhiệm vụ chính của quạt này là tạo lực hút mạnh để hút và tập trung giấy phế liệu, đặc biệt là các mảnh giấy biên hoặc những phần giấy không cần thiết trong quá trình sản xuất bao bì và carton.