Quạt Ly Tâm KCF101-5.0-11Kw/15Hp

21,500,000

Thông Số Quạt Ly Tâm 11 kw (hay còn được gọi là Quạt Ly Tâm 15 hp):

Dưới đây là những thông số về quạt ly tâm 11kw (hay còn được gọi là quạt 150hp):

  • Lưu lượng hút: từ 13.000 đến 16.000 m3/h
  • Cột áp: từ 1.500 đến 1.800 Pa

quạt sên 11kw, quạt sên 11 kw, quạt sên 15hp, quạt sên 15 hp